podpis
 
PODPIS ELEKTRONICZNY CERTUM
 

Unieważnianie certyfikatów

Certyfikat należy unieważnić w następujących przypadkach:

 • utraty lub zniszczenia karty mikroprocesorowej z certyfikatem (także w razie podejrzenia utraty),
 • podejrzenia kradzieży klucza prywatnego,
 • stwierdzenia błędów w certyfikacie,
 • zmiany danych w certyfikacie,
 • rezygnacji z usług certyfikacyjnych, świadczonych przez CERTUM PCC.

Prócz sytuacji wymienionych powyżej użytkownik może zażądać unieważnienia certyfikatu w każdej chwili. Unieważnienia certyfikatu może także zażądać np. pracodawca użytkownika (jeśli to on finansował certyfikat).

Unieważnienie certyfikatów kwalifikowanych

Certyfikat kwalifikowany można unieważnić:

 • kontaktując się z naszym operatorem pod numerem telefonu: +48 91 4801 360,
 • w najbliższym Punkcie Rejestracji Unizeto CERTUM (wykaz na stronie www.certum.pl),
 • wysyłając wniosek faxem pod numer +48 91 4801 360 (pobierz wniosek).

UWAGA!
Certyfikat kwalifikowany uniwersalny zawierający dane Subskrybenta, może zostać unieważniony tylko na jego wniosek.
Certyfikat kwalifikowany z dodatkowymi danymi może zostać unieważniony zarówno przez Subskrybenta jak i przez upoważnionego przedstawiciela reprezentowanego podmiotu.
W przypadku zgłoszenia unieważnienia certyfikatu kwalifikowanego z dodatkowymi danymi przez upoważnionego przedstawiciela reprezentowanego podmiotu, wymagane będzie zweryfikowanie zarówno danych Subskrybenta jak i danych upoważnionego przedstawiciela reprezentowanego podmiotu. Przed przystąpieniem do unieważnienia prosimy o przygotowanie niezbędnych dokumentów zawierających informacje, które zostały podane w trakcie procesu wydawania certyfikatu kwalifikowanego.

Unieważnienie certyfikatów niekwalifikowanych

Certyfikat niekwalifikowany można unieważnić:

 • za pośrednictwem konta klienta w systemie CERTUM:
 • wysyłając pod adres revoke@certum.pl podpisaną przy wykorzystaniu danego certyfikatu wiadomość e-mail, z dopiskiem w tytule: Revoke;
 • wysyłając pocztą poleconą oficjalne pismo z prośbą unieważnienie, podpisane przez susbskrybenta lub upoważnioną osobę (zwierzchnika lub osobę wskazaną w umowie).

 

   
 

 
menu

  
PODPIS ELEKTRONICZNY
INFORMACJE
 

   

OFERTA

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ODNAWIANIE CERTYFIKATÓW

UNIEWAŻNIANIE CERTYFIKATÓW

OPROGRAMOWANIE

CENNIK DO POBRANIA

 

 

  WSZELKIE ZNAKI TOWAROWE ZOSTAŁY UŻYTE JEDYNIE W CELACH INFORMACYJNYCH I NALEŻĄ DO ICH PRAWOWITYCH WŁAŚCICIELI.
POMIMO DOŁOŻENIA WSZELKICH STARAŃ NIE GWARANTUJEMY ŻE PUBLIKOWANE DANE TECHNICZNE NIE ZAWIERAJĄ BRAKÓW LUB BŁĘDÓW.
PONIEWAŻ EW. BŁĘDNE OPISY NIE MOGĄ JEDNAK BYĆ PODSTAWĄ DO ROSZCZEŃ - W PRZYP. WĄTPLIWOŚCI ZALECAMY KONTAKT Z DZIAŁEM HANDLOWYM PRZED PODJĘCIEM DECYZJI O ZAKUPIE.
PODANE CENY NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU KODEKSU HANDLOWEGO. ZASTRZEGAMY SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY CEN BEZ POWIADOMIENIA. ILOŚĆ PRODUKTÓW OGRANICZONA.
(C) HST COMPUTERS 2010