koniec
 

ZWROT Z URZĘDU SKARBOWEGO

                 
 

SZCZEGÓŁY W DZIALE HANDLOWYM

 

Dokumenty i formularze

Skorzystaj z odliczenia, zyskaj nawet 700 zł!
Jeśli dopiero rozpoczynasz ewidencjonowanie, możesz skorzystać z odliczenia (90% wartości netto kasy, nie więcej jednak niż 700 zł).
Pamiętaj, że odliczenie obowiązuje jedynie przy pierwszym zakupie kas!

Podatnik może otrzymać odliczenie na taką ilość urządzeń fiskalnych
którą zgłosi przed terminem powstania obowiązku prowadzenia sprzedaży na kasie fiskalnej
.

Warto się wówczas zastanowić nad kasą rezerwową, gdyż po tym terminie nie będzie można skorzystać z odliczenia.
Kasa rezerwowa umożliwia obsługę klientów w przypadku awarii lub utraty podstawowej kasy fiskalnej. Jej posiadanie jest również bardzo korzystne w przypadku zapełniania się modułu fiskalnego w kasie podstawowej – płynnie przechodzimy na pracę na kasie rezerwowej, a kasę dotychczas używaną zostawiamy jako rezerwową na kolejny okres.

Warunki, które musisz spełnić aby otrzymać odliczenie to:
-
posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę
- rozpocząć ewidencjonowanie w ustawowym terminie (o termin zapytaj swoją Księgowość)
- przed rozpoczęciem ewidencjonowania zgłosić do naczelnika US liczbę kas i miejsce ich użytkowania (pobierz formularz)
- w ciągu 7 dni od rozpoczęcia ewidencjonowania powiadomić o tym fakcie odpowiedni dla siebie US (zrobimy to za Ciebie :)

Pamiętaj o tym że zakupiona przez Ciebie kasa musi posiadać aktualną homologację
i spełniać wszelkie wymagania techniczne Ministerstwa Finansów.

Ile tak naprawdę kosztuje kasa fiskalna?
Ceny kas fiskalnych podawane przez producenta, a efektywny realny wydatek podatnika to dwie różne kwoty.
Realny wydatek = Wartość netto zakupu urządzenia -minus odliczenie (90% wartości zakupu, nie więcej jednak niż 700 zł)

Cena netto kasy: 999,00 zł
Odliczenie od wartości netto: -700,00 zł

Realny wydatek netto:

299,00 zł

Jak uzyskać odliczenie lub zwrot?

Podatnicy będący płatnikami VAT:
Koszt zakupu kasy fiskalnej odliczany jest w deklaracji VAT od podatku należnego za okres w którym rozpoczęto ewidencjonowanie.
Muszą jednak pamiętać iż nie mogą miesięcznie odliczyć więcej niż wynosi kwota podatku do zapłaty.
Ewentualną różnicę mogą rozliczać w kolejnych 3 okresach rozliczeniowych - aż do uzyskania pełnego zwrotu.
Aktualne informacje mogą Państwo zawsze uzyskać w swoim Urzędzie Skarbowym.

Podatnicy nie będący płatnikami VAT:
Koszt zakupu kasy fiskalnej zwracany jest na podstawie wniosku złożonego w US (pobierz formularz)
Do wniosku należy dołączyć kopię Faktury za zakup urządzenia.
Aktualne informacje mogą Państwo zawsze uzyskać w swoim Urzędzie Skarbowym.

Kiedy podatnik musi oddać ulgę?

Podatnik musi dokonać zwrotu otrzymanej refundacji w przypadku:
- zakończenia działalności, lub
- ogłoszenia upadłości, lub
- dokonania odliczenia mimo niespełnienia kryteriów uprawniających do ulgi, lub
- niedokonania w terminie przeglądu technicznego urządzenia (nie rzadziej niż co 2 lata)

 
menu

  
KASY FISKALNE
INFORMACJE

 

   

OFERTA

KROK PO KROKU...

KWESTIE PRAWNE

ZWROT Z URZĘDU SKARBOWEGO

DOKUMENTY I FORMULARZE

CENNIK DO POBRANIA

 
 PROMOCJA


FISKALIZACJA URZĄDZENIA
GRATIS !!!

 

 SZCZEGÓŁY W DZIALE HANDLOWYM

 
 PROMOCJA


SZKOLENIE KASJERA
GRATIS !!!

 

SZCZEGÓŁY W DZIALE HANDLOWYM

 

 

  WSZELKIE ZNAKI TOWAROWE ZOSTAŁY UŻYTE JEDYNIE W CELACH INFORMACYJNYCH I NALEŻĄ DO ICH PRAWOWITYCH WŁAŚCICIELI.
POMIMO DOŁOŻENIA WSZELKICH STARAŃ NIE GWARANTUJEMY ŻE PUBLIKOWANE DANE TECHNICZNE NIE ZAWIERAJĄ BRAKÓW LUB BŁĘDÓW.
PONIEWAŻ EW. BŁĘDNE OPISY NIE MOGĄ JEDNAK BYĆ PODSTAWĄ DO ROSZCZEŃ - W PRZYP. WĄTPLIWOŚCI ZALECAMY KONTAKT Z DZIAŁEM HANDLOWYM PRZED PODJĘCIEM DECYZJI O ZAKUPIE.
PODANE CENY NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU KODEKSU HANDLOWEGO. ZASTRZEGAMY SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY CEN BEZ POWIADOMIENIA. ILOŚĆ PRODUKTÓW OGRANICZONA.
(C) HST COMPUTERS 2010